Trang chủ - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

 

              

 
Xây dựng nông thôn mới
Vĩnh Long: Đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Ngày 22/12/2018, huyện Vĩnh Linh tổ chức lễ công bố xã Vĩnh Long đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 và kỷ niệm 20 năm xã Vĩnh Long vinh dự...

Cải cách hành chính
Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một...

Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã

Chuyển đổi số
Vĩnh Long: Thực trạng khó khăn trong công tác tuyên truyền trong việc thực hiện dịch vụ công trực...

Vĩnh Long: Thực trạng khó khăn trong công tác tuyên truyền trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Mô hình hay, cách làm tốt

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH