Cải cách hành chính - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

triển khai thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện

triển khai thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC

Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC

VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024

VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024

VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024

VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024

Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024

Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024

Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024

Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024

vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC

vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH