Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Tin hoạt động

Đảng bộ xã Vĩnh Long tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  6:8, Thứ Năm, 28-12-2023

Ngày 21/12/2023, Đảng bộ xã Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

Ngày 21/12/2023, Đảng bộ xã Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 

 

 Năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn khởi với kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Long lần thứ XXIX, trong năm qua, mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: tình hình thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp; các tệ nạn xã hội, sử dụng, mua bán, tàng trữ chất ma túy đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ  mất an ninh trật tự.  Song, với tinh thần đoàn kết“Khơi dậy khát vọng, tranh thủ thời cơ, đẩy mạnh tăng trưởng”, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và Nhân dân, BCH Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên từng mặt công tác và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

  Công tác chính trị tư tưởng luôn được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo; Đảng ủy đã tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Tổ chức 02 lớp học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và 01 lớp chuyên đề năm 2023 với sự tham gia của 93% đảng viên trong toàn đảng bộ. Ban hành hướng dẫn chỉ đạo các chi bộ tổ chức 02 đợt diễn đàn sinh hoạt chi bộ năm 2023. Tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”; Các tập thể, cá nhân đã đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ của mình; bản cam kết của các đồng chí trong BCH Đảng bộ, kết quả đánh giá thực hiện cam kết tập thể có 57/64 nhóm nội dung cam kết đã hoàn thành. Kết quả đánh giá, phân xếp loại cán bộ, công chức các đơn vị, có 100% CBCC đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Có nhiều đồng chí được cấp trên biểu dương, khen thưởng trên từng lĩnh vực công tác. Đăng ký cam kết thực hiện trách nhiệm của Ban thường vụ và đồng chí Bí thư Đảng ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023 với 5 nội dung, trong đó 03/05 nội dung đã hoàn thành, 02/05 nội dung đã triển khai thực hiện và hoàn thành 50% chỉ tiêu cam kết.

Hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025, 2025-2030; trong năm giới thiệu 04 quần chúng ưu tú hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; đã lập danh sách đề nghị bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 09 đồng chí; 03 đ/c hoàn thành lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới; Kết nạp được 07 đảng viên, đạt 85,7% kế hoạch; Chuyển đảng chính thức cho 06 đ/c; Tổ chức chu đáo tang lễ cho 03 đ/c đảng viên qua đời; Trao huy hiệu Đảng 4 đợt cho 50 đ/c. Tập trung triển khai và hoàn thành đánh giá xếp loại năm 2023 đối với 08 tập thể lãnh đạo; 15 chi bộ và 418 đảng viên đảm bảo kế hoạch. Đánh giá chất lượng tổ chức đảng: 15/15 chi bộ; trong đó: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 03 chi bộ đạt 20% (Chi bộ Sa Nam, Thượng Hòa, Trường TH và THCS). Hoàn thành tốt nhiệm vụ 11 chi bộ đạt 73,3%. Hoàn thành nhiệm vụ 01 chi bộ đạt 6,7 %. Không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Phân tích chất lượng đảng viên: Tổng số đảng viên: 560 đ/c; Trong đó: Miễn sinh hoạt 132 đ/c (chiếm 23,57%); đảng viên dự bị dưới 6 tháng không đánh giá là 07 đ/c (chiếm 1,25%); đảng viên thuộc diện đánh giá 421 đ/c; trong đó: đã đánh giá là 418 đ/c (đạt 74,64 %), chưa đánh giá là 03 đ/c (có lý do). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị Đảng ủy xã khen 64 đ/c (chiếm 15,31%), trong đó có 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền đề nghị cấp trên khen thưởng; Hoàn thành tốt nhiệm vụ 332 đ/c (chiếm 79,4%); hoàn thành nhiệm vụ: 21 đ/c (chiếm 5,02%); Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 đ/c (chiếm 0,24%).

 

Đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo Chính quyền, Mặt trận các đoàn thể của xã nhà thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách xã đạt: 7.853.638.042đồng/7.836.058.000 đồng đạt 100,22% KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 57,2 triệu đồng/người/năm (tăng 5,2 triệu đồng so với năm 2023). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,19%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,75 %;   Công tác văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục; an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời theo đúng quy định; Quốc phòng - an ninh được giữ vững. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Nhật Quang, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Vĩnh Long đã có nhiều cố gắng để đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh: Đảng bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được của năm 2023, khắc phục những tồn tại hạn chế; tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, nêu cao tính tiên phong gương mẫu trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình trong tổ chức, cán bộ và đảng viên; Đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của Chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, TTATXH. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; gắn tăng trưởng kinh tế với củng cố Quốc phòng - An ninh để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.  Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội các chế độ chính sách đối với người có công trước, trong và sau trong dịp tết Nguyên Đán Giáp Thìn đang đến gần không để người dân thiếu đói. Thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi

CÁC TIN KHÁC
VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022 (26/12/2023)
Xã Vĩnh Long: Tổ chức Lễ công bố các thôn đạt chuẩn Thôn Nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu Nông thôn mới năm 2022 (13/08/2023)
VĨNH LONG: Gặp mặt, chia tay các đồng chí chuyển công tác và nghỉ hưu theo chế độ (07/08/2023)
VĨNH LONG: Tổ chức Hội nghi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH năm 2023 (07/08/2023)
VĨNH LONG: TỔ CHỨC TỌA ĐÀM KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH, LIỆT SỸ (27/7/1947-27/7/2023) (28/07/2023)
VĨNH LONG: Từng bước phấn đấu để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã Vĩnh Long (26/12/2023)
VĨNH LONG: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. (21/07/2023)
VĨNH LONG: HĐND xã Vĩnh Long khóa 28, kỳ họp lần thứ 8 nhiệm kỳ 2021-2026 (21/07/2023)
Vĩnh Long: Long trọng tổ chức Lễ giỗ Bà Vương Phi họ Lê (16/05/2023)
Vĩnh Long: Tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Đề án 06 (26/12/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH