Xem chi tiết giới thiệu - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

GIỚI THIỆU VỀ XÃ VĨNH LONG


 

Xã Vĩnh Long thuộc huyện Vĩnh Linh, phía Bắc giáp xã Vĩnh Chấp, phía Tây giáp xã Vĩnh Hà, thị trấn Bến Quan, phía Nam giáp xã Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm Ngăn cách bởi sông Sa Lung (một nhánh của sông Bến Hải), phía Đông giáp thị trấn Hồ Xá

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH