Liên hệ - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

UBND xã Vĩnh Long

Địa chỉ: Thôn Sa Trung, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (0233) 3.820.385

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH