Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Long


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  20:27, Thứ Năm, 28-4-2022

Từ một làng quê còn nhiều khó khăn, qua 7 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng sự đồng thuận của ý Đảng, lòng dân và nội lực vươn lên mạnh mẽ, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh hôm nay đã thực sự đổi mới. Nền kinh tế- xã hội có sự phát triển vượt bậc, các cơ sở hạ tầng thiết yếu được xây dựng, nâng cấp; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ nét; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

 

Năm 2011, khi bắt tay xây dựng NTM, xã Vĩnh Long chỉ mới đạt được 7/19 tiêu chí. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế của địa phương và kinh nghiệm của nhiều nơi khác, Vĩnh Long tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, xây dựng các nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn để thực hiện. Bộ máy chỉ đạo, điều hành chương trình NTM được kiện toàn từ xã đến thôn. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhắc nhở các thành viên tích cực thực hiện từng tiêu chí theo phương châm “làm đến đâu chắc đến đó, dễ làm trước khó làm sau”, bảo đảm đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao.

Để xây dựng NTM theo đúng lộ trình đề ra, xã Vĩnh Long đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Thông qua các buổi hội họp của các tổ chức đoàn thể đã giải thích rõ những nội dung, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu, nắm vững chủ trương, mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM. Phát động rộng rãi trong toàn dân phong trào “Vĩnh Long chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tổ chức cho các đơn vị, trường học, trạm y tế xã, các hợp tác xã, và các ban, ngành, đoàn thể, các thôn tham gia ký giao ước thi đua cùng chung tay hỗ trợ nhau hoàn thành các tiêu chí. Quá trình triển khai xây dựng, luôn coi trọng thực hiện quy chế dân chủ với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi”. Chính vì vậy, nhiều tiêu chí khó trong xây dựng NTM ở địa phương cũng được triển khai, thực hiện thuận lợi.

Trong tổng số kinh phí 264,4 tỷ đồng xây dựng NTM, nguồn vốn do nhân dân đóng góp đã lên tới trên 87 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 30%. Đặc biệt nhân dân đã đóng góp hàng trăm ngày công, phá dỡ nhiều đoạn tường rào và hàng rào cây xanh, hàng trăm cây bóng mát, cây ăn quả… để mở rộng đường giao thông nông thôn. Chương trình thắp sáng đường quê được triển khai thực hiện 14/14 thôn và được thắp sáng 100% vào ban đêm với tổng chiều dài 30,2 km; các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng ngày càng khang trang; các đường thôn, ngõ xóm được bê tông hóa; hàng chục cây số đường liên thôn, liên xã được nhựa hóa hoặc đổ bê tông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, xây dựng cảnh quan môi trường sạch đẹp hơn, làm thay đổi diện mạo của làng quê.

Xác định mục tiêu của chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, Vĩnh Long tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đến nay, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, kinh tế nông thôn có những chuyển biến tích cực theo hướng hàng hóa, dịch vụ. Chú trọng phát triển những cây, con có thế mạnh ở địa phương như cao su, cây ăn quả, trồng rừng sản xuất, xây dựng trang trại VAC, nuôi bò nhốt chuồng… Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được quan tâm; tỷ lệ sử dụng giống xác nhận đạt gần 70%; cơ giới hóa các khâu trong quá trình sản xuất đạt trên 92%; năng suất cây trồng được cải thiện đáng kể. Chăn nuôi có bước chuyển biến từ nhỏ lẻ, phân tán sang hình thức gia trại theo hướng thâm canh bán công nghiệp gắn với an toàn dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Sự nghiệp giáo dục có những chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên. Thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS vững chắc, từng bước phổ cập bậc trung học phổ thông. Tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học ngày càng nhiều. Công tác khuyến học, khuyến tài và phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được quan tâm thực hiện. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ. Các chương trình mục tiêu được triển khai có hiệu quả. Trạm y tế được xây dựng khang trang, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế xã ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Năm 2015 xã đã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

Chất lượng hoạt động văn hoá - thông tin - TDTT được nâng cao, tổ chức các hoạt động đa dạng, với nhiều hình thức phong phú. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao đã được quan tâm xây dựng. Từ năm 2017, xã đã xây dựng được hệ thống đài truyền thanh xã. Có 14/14 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, các làng đều đã xây dựng được cổng chào làng, toàn xã có 3 sân bóng đá, 18 sân bóng chuyền. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng làng văn hoá, đơn vị văn hoá được đẩy mạnh. Đến nay, 14/14 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, 5 trường học đạt danh hiệu đơn vị văn hóa, UBND xã đạt cơ quan văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,6%.

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc; công tác quốc phòng- quân sự địa phương được chú trọng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, thường xuyên chăm lo đến công tác giáo dục đạo đức cách mạng, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, năng cao trình độ năng lực cho đội ngũ, nhất là cán bộ trẻ. Vai trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể được nâng cao. Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân.

Xuất phát điểm là một xã nghèo, địa hình nông thôn không mấy thuận lợi, tuy nhiên với những bước đi vững chắc, đến nay xã Vĩnh Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Thành quả đã đạt được trong những năm qua sẽ là động lực để Vĩnh Long tiếp tục vươn lên, đạt được những thành tựu to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH