Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số

Vĩnh Long: Tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Đề án 06


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:19, Thứ Ba, 26-12-2023

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND, ngày 10/03/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về triển khai thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia”; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/02/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về “ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và thực hiện chương trình chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh”, ngày 12/4/2023, UBND xã Vĩnh Long đã tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện đề án 06 chuyển đổi số Quốc gia, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng VneID.

 

 

Thành phần tham dự gồm các đồng chí Trong BTV Đảng ủy, TTHĐND, TTUBND, CTMTTQVN xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức bán chuyên trách cơ quan UBND xã; Tổ thực hiện đề án 06 cấp xã và 11 tổ đề án 06 cấp thôn; các đồng chí BT Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban CTMT; Ban chấp hành các hội đoàn thể cấp xã và các thôn đã về tham gia buổi tập huấn đầy đủ.

Buổi tập huấn đã được nghe đồng chí Nguyễn Bá Dũng, Phó trưởng phòng VHTT huyện Vĩnh Linh truyền đạt về các nội dung cơ bản về chuyển đổi số Quốc gia; Nhiệm vụ của Tổ đề án 06 cấp xã và Tổ đề án 06 cấp thôn; Hướng dẫn thực hiện các nội dung cài đặt và sử dụng DVC trực tuyến và các ứng dụng trên điện thoại thông minh; ứng dụng VneID…

Qua buổi tập huấn hướng dẫn các đại biểu về dự đã nghiêm túc tiếp thu, tích cực trao đổi thảo luận để buổi tập huấn đạt được kết quả cao.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH