Cải cách hành chính - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
Vĩnh Long: Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Vĩnh Long: Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử

VĨNH LONG: hướng dẫn chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

VĨNH LONG: hướng dẫn chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính

VĨNH LONG: Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính xã Vĩnh Long năm 2024”

VĨNH LONG: Triển khai Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính xã Vĩnh Long năm 2024”

V/v tham gia cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024 ”

V/v tham gia cuộc thi “Xây dựng video clip, phóng sự tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2024 ”

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

triển khai thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện

triển khai thực hiện Bản cam kết số 07/CK-BCĐCCHC ngày 04/4/2024 của Ban Chỉ đạo CCHC huyện

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC

Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC

VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024

VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024

VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024

VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024

Tin đã đưa
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21-02-2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (22-01-2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (22-01-2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03-01-2024)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH (31-12-2023)
Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã (21-11-2023)
VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022 (31-08-2023)
VĨNH LONG: Từng bước phấn đấu để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã Vĩnh Long (21-07-2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH