Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số

Vĩnh Long: Thực trạng khó khăn trong công tác tuyên truyền trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  9:15, Thứ Ba, 26-12-2023

Vĩnh Long: Thực trạng khó khăn trong công tác tuyên truyền trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

 

- Hiện nay trang thông tin điện tử của xã đã bảo đảm cơ bản cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp tất cả các thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử ở mức độ một phần và toàn trình để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Phần lớn người dân chưa tiếp xúc nhiều với các thiết bị công nghệ thông tin, dẫn đến khả năng tiếp cận và sử dụng Internet còn thấp, đây là khó khăn, trở ngại khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

- Việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến trên loa FM không đạt hiệu quả cao chỉ dừng ở mức tuyên truyền cho người dân biết về dịch vụ công và thủ tục dịch vụ công.  Người dân vẩn chưa hình dung được về các TTHC trên cổng dịch vụ công.

- Quá trình thực hiện DVCTT trên Cổng dịch vụ công vẫn còn gặp nhiều khó khăn phải có cán bộ chuyên môn hỗ trợ trực tiếp khi các vấn đề mắc phải,  một số vấn đề thường xuyên gặp ở bộ phận một cửa như sau:

Thứ nhất, Khi đăng ký tài khoản trên dịch vụ công yêu cầu số điện thoại chính chủ nên một số trường hợp người dân xác thực thông tin có kết quả không trùng khớp thông tin với nhà mạng thì không đăng ký được tài khoản và phải mất thêm thời gian để liên hệ nhà mạng.

Thứ hai, Việc thực hiện quy trình thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia còn phức tạp, chưa có nhiều lựa chọn các ngân hàng trung gian thanh toán hoặc phương thức thanh toán khác.  Khi xảy ra lỗi, việc hỗ trợ kỹ thuật của các ngân hàng trung gian thanh toán cho các đơn vị cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa kịp thời nên cũng gây chậm trễ đến quá trình xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Việc thanh toán phí qua nền tảng điện thoại cũng gặp khó khăn hơn so với khi thao tác trên máy tính, do giao diện trên điện thoại nhỏ, trong khi phải nhập một số thông tin như số điện thoại và mật khẩu Smartbanking, mã Capcha nên thực hiện khá lâu.

Thứ baGiao diện trên tài khoản dịch vụ công chỉ hiển thị số hồ sơ trong mục hồ sơ đã gửi hoặc hồ sơ đang xử lý, không hiển thị số hồ sơ trong mục hồ sơ chờ trả lại hoặc hồ sơ chờ thanh toán nên khi cán bộ yêu cầu thanh toán phí, lệ phí trực tuyến hoặc trả lại hồ sơ thì người dân không biết được hồ sơ của mình đã được yêu cầu thanh toán hoặc đã bị trả lại.

Thứ tưCổng dịch vụ công có thiết kế giao diện web cho thiết bị di động, mặc dù có thể nộp được hồ sơ nhưng giao diện trên thiết bị di động vẫn chưa được tối ưu hóa nên khó thao tác hơn so với máy tính.

Thứ năm, Mặc dù Cổng dịch vụ công đã xây dựng biểu mẫu tờ khai điện tử để người dân có thể nhập thông tin trực tiếp, tuy nhiên khi xuất thành file word thì còn nhiều lỗi về ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày trong tờ khai, bắt buộc người khai phải chỉnh sửa lại mới sử dụng được. Mặt khác, hiện cũng chỉ mới người dân mới có thể xuất được biểu mẫu tờ khai điện tử này còn phía cán bộ tiếp nhận không xuất được file, nên có trường hợp người dân khai trực tiếp biểu mẫu điện tử phải khai lại tờ khai và nộp lại hồ sơ thì cán bộ mới tiếp nhận được.

Thứ sáuCổng dịch vụ công có hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp sử dụng DVCTT bằng tài liệu dạng chữ. Tuy nhiên, các hướng dẫn này là chung cho tất cả DVCTT, dài dòng, khó theo dõi, chưa thuận tiện cho người dân khi sử dụng DVCTT cụ thể. Mặc dù đã có hướng dẫn song nhiều người vẫn không biết cách tạo lập tài khoản cũng như nộp hồ sơ, phải thao tác nhiều lần.

Để khắc phục những khó khăn:

- Phải tiếp tục quán triệt những quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước trong thực hiện CCHC tại các cơ quan Nhà nước đến với người dân và doanh nghiệp.

- Tích cực tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân hiểu về lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến mang lại để thực hiện một cách có hiệu quả.

- Tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở nhất là tuyến xã nhắm đáp ứng tốt nhất các điều kiện để phục người dân và doanh nghiệp một cách thuận lợi nhất.

- Có chính sách để hổ trợ người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn yếu thế khó tiếp cận đối với các dịch vụ công trực tuyến.

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH