Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước và thực hiện chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vĩnh Long năm 2024.


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  8:3, Thứ Sáu, 23-2-2024

UBND xã Vĩnh Long ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước và thực hiện chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vĩnh Long năm 2024 với 9 nhiệm vụ trọng tâm gồm thúc đẩy: nhận thức số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

Để thực hiện những nhiệm vụ này, xã Vĩnh Long đề ra mục tiêu trong năm 2024 là phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Cụ thể là 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trên 50% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).Trên 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo gửi đầy đủ các nội dung báo cáo theo quy định tại Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh.100% thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật của xã được cung cấp trên Trang thông tin điện tử. 100% cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai ứng dụng văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành. 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử công vụ.Trên 70% ý kiến chỉ đạo điều hành và hoạt động kiểm tra của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan UBND xã. 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp ; tiếp tục kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu của với cơ sở dữ liệu của huyện, tỉnh tạo nền tảng phát triển Chính quyền số.

 

Về công tác phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, khuyến khích người dân ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh, mua sắm trong cộng đồng. Phát triển thương mại điện tử, đưa lên sàn thương mại điện tử các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Về phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số, xã Vĩnh Long đề ra mục tiêu Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% tại các cơ quan nhà nước; tiếp tục phổ cập dịch vụ mạng di động 4G. Vận đông doanh nghiệp Viễn thông triển khai hạ tầng mạng 5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 35%....

CÁC TIN KHÁC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH