Chuyển đổi số - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Chuyển đổi số
Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long đối thoại với nông dân năm 2024 với chủ đề “Nông dân Vĩnh Long phát triển kinh tế, xây dưng Nông thôn mới gắn với chuyển đổi...

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long đối thoại với nông dân năm 2024 với chủ đề “Nông dân Vĩnh Long phát triển kinh tế, xây dưng Nông thôn mới gắn với chuyển đổi...

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước và thực hiện chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vĩnh Long năm 2024.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước và thực hiện chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn xã Vĩnh Long năm 2024.

Vĩnh Long: Thực trạng khó khăn trong công tác tuyên truyền trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Vĩnh Long: Thực trạng khó khăn trong công tác tuyên truyền trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến

VĨNH LONG: Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Thanh niên năm 2023; chủ đề “Thanh niên xã Vĩnh Long đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh...

VĨNH LONG: Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với Thanh niên năm 2023; chủ đề “Thanh niên xã Vĩnh Long đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh...

VINH LONG: Chuyên đề chuyển đổi số Quốc gia

VINH LONG: Chuyên đề chuyển đổi số Quốc gia

Sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh

Sử dụng chức năng quét mã QR code trên thẻ CCCD gắn chíp trong giao dịch hành chính và trong khám, chữa bệnh

Vĩnh Long: Tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Đề án 06

Vĩnh Long: Tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Đề án 06

Tin đã đưa

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH