Xem chi tiết bài viết - Xã Vĩnh Long - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính

Quý 1/2024, thực hiện đạt 30,3% kế hoạch CCHC


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật:  14:55, Thứ Tư, 20-3-2024

Ngay từ đầu năm 2024, xã Vĩnh Long triển khai ngay các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính. vì vậy, qua đánh giá kết quả thực hiện trong quý I năm 2024, UBND xã Vĩnh Long đã thực hiện 10/33 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm, đạt tỷ lệ 30,3% kế hoạch đã đề ra

 

Nổi bật là Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã luôn được xử lý kịp thời, 99,7% hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công dân được trả kết quả trước hoặc đúng hạn. Tỷ lệ số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa đạt hơn 99,7%. Thực hiện nghiêm túc việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 93,8%, kết quả 100% người dân được khảo sát hài lòng khi đến giao dịch tại bộ phận một cửa xã. Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn công dân thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến lên trên 70%. 100% TTHC được phát hành biên lai điện tử.

 

Tuy nhiên, trong Quý 1/2024, công tác CCHC còn một số tồn tại, hạn chế, khó khăn. Đó là Chưa có điều kiện kinh phí để bố trí trang thiết bị riêng (máy tính hoặc màn hình cảm ứng) hướng dẫn cho công dân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến. Việc hướng dẫn thực hiện trên thiết bị di động còn gặp nhiều khó khăn, gây mất nhiều thời gian trong việc thực hiện. Một số hồ sơ chưa được số hóa thành phần và kết quả thuộc TTHC liên thông đất đai, ảnh hưởng đến tỷ lệ số hóa hồ sơ của đơn vị.Vấn đề thanh toán hóa biên lai điện tử đối với hồ sơ liên thông đất đai còn vướng mắc. Việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích chưa có phát sinh hồ sơ do người dân, tổ chức không có nhu cầu.

Nhiệm vụ CCHC Quý 2/2024, UBND xã Vĩnh Long yêu cầu Bộ phận TN&TKQ xã, cán bộ, công chức đẩy mạnh khắc phục những hạn chế đã chỉ ra theo công văn đánh giáchỉ số CCHC năm 2023, nâng cao chỉ số CCHC năm 2024; tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, khắc phục tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn cho tổ chức công dân; tổ chức hội nghị đối thoại của lãnh đạo UBND xã với người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp.

CÁC TIN KHÁC
VĨNH LONG: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính năm 2024 (04/03/2024)
VĨNH LONG: BAN HÀNH KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI, SIPAS NĂM 2024 (23/02/2024)
Đăng ký và nộp Đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm 2024 (21/02/2024)
Nâng cao Chỉ số CCHC xã Vĩnh Long năm 2024 (23/02/2024)
Vĩnh Long triển khai kế hoạch Cải cách hành chính năm 2024 (23/02/2024)
vai trò của cán bộ, công chức trong công tác CCHC (03/01/2024)
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH (03/01/2024)
Công tác cải cách hành chính, nhất là giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp xã (26/12/2023)
VĨNH LONG: Khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính của UBND xã năm 2022 (26/12/2023)
VĨNH LONG: Từng bước phấn đấu để thực hiện tốt công tác CCHC trên địa bàn xã Vĩnh Long (26/12/2023)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH